Rekrutacja na kurs SEP

Jesteś pełnoletnim uczniem kształcącym się w zawodzie technik mechatronik, technik budownictwa lub elektryk ? Do tego chciałbyś zdobyć dodatkowe uprawnienia ?

Zapraszamy do rekrutacji na kurs SEP30 godzinny kurs energetyczny  eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV skierowany do 10 pełnoletnich uczniów/uczennic Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim kształcących się w zawodzie technik mechatronik, technik budownictwa lub elektryk.
Kurs prowadzony będzie w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Zajęcia zostaną zrealizowane do 30.06.2023 r.

Dokumenty rekrutacyjne (formularz zgłoszeniowy, kopię świadectwa za poprzedni rok szkolny oraz kopię dowodu osobistego/legitymacji) można składać w sekretariatach szkoły (ul. Żwirki i Wigury 2 lub Nowy Świat 41).

Termin składania dokumentów: 23.01.2023 r. – 27.01.2023 r.