Rekrutacja na kurs SEP

Jesteś pełnoletnim uczniem kształcącym się w zawodzie technik mechatronik, technik budownictwa lub elektryk ? Do tego chciałbyś zdobyć dodatkowe uprawnienia ?

Zapraszamy do rekrutacji na kurs SEP30 godzinny kurs energetyczny  eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV realizowany w ramach projektu ,,Grodziska fabryka umiejętności zawodowych”.
Kurs prowadzony będzie w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Zostało kilka ostatnich wolnych miejsc!

Dokumenty rekrutacyjne (formularz zgłoszeniowy, kopię świadectwa za poprzedni rok szkolny oraz kopię dowodu osobistego/legitymacji) można składać w sekretariatach szkoły (ul. Żwirki i Wigury 2 lub Nowy Świat 41).

Termin składania dokumentów: 13.02.2023 r. – 17.02.2023 r.