Pożegnanie Absolwentów

Dnia 28 kwietnia o godz. 8.30 w Grodziskiej Hali Sportowej odbyła się uroczystość pożegnania klas maturalnych w Zespole Szkół Technicznych w Grodzisku Wlkp. Młodzież ten ważny dzień w swoim życiu mogła świętować wspólnie ze swoimi rodzicami, nauczycielami i dyrekcją szkoły oraz zaproszonymi gośćmi. Zakończenie roku szkolnego to czas na podsumowania oraz przyznanie nagród i wyróżnień. W tym roku tytułem Najlepszej Absolwentki Szkoły wyróżniona została Zuzanna Kruczek z klasy 4L, która uzyskała średnią 5,62. Przyznano także nagrody za 100% frekwencję , otrzymali je: Agnieszka Stachecka z klasy 4E oraz Krzysztof Komorowski z klasy 4D. Wyróżniono najlepszych absolwentów z gmin powiatu grodziskiego: Łukasza Bartkowiaka (Grodzisk Wlkp. śr. 5,41:klasa 4 B- technik informatyk, technik żywienie i usług gastronomicznych), Mateusza Rzadkiewicza (Granowo, śr. 5,33: klasa 4E- technik ekonomista), Julii Markwitz (Rakoniewice, śr. 5,48 : klasa 4E – technik ekonomista), Nikodema Matuszewskiego (Wielichowo, śr. 5,11: klasa 4E – technik ekonomista), Zuzanny Kruczek (Kamieniec, śr. 5,62: klasa 4L – technik logistyk oraz Kornelii Brudło (Nowy Tomyśl, śr. 5,20 : klasa 4A – technik logistyk), Agnieszki Jakubowskiej ( Opalenica, Śr. 4,93: klasa 4L – technik logistyk), Krzysztofa Komorowskiego ( Opalenica, Śr. 4,93 : klasa 4D – technik mechanik), Norberta Odważnego ( Stęszew, Śr. 4,77 : klasa 4M – technik mechatronik). Dyrektor Zespołu Szkół
Technicznych Anna Matysiak przyznała nagrody specjalne dla absolwentów aktywnie działających na rzecz szkoły i społeczności lokalnej. Nagrodzeni zostali: Kornelia Brudło, Paulina Franecka, Dominika Kaczmarek, Iryna Sobol, Maksym Dissa, Julia Markwitz, Zuzanna Sarnowska, Paulina Wośkowiak, Zuzanna Kruczek, Wiktoria Matuszak, Dominik Konieczny, Oskar Sławiński, Agnieszka Jankowska,
Joachim Lemański, Klaudia Wojciechowska, Cezary Dziedzic i Maciej Buda. Firma Gaz – System S.A z siedzibą w Warszawie, reprezentowana przez pana Leszka Pytla kierownika terenowej jednostki w Lwówku, ufundowała nagrody dla najlepszych mechatroników, które otrzymali: Cezary Dziedzic, Kacper Gasiecki, Kacper Marciniak, Norbert Odważny, Dawid Gierko i Maciej Machliński. Laureatami bonów stypendialnych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych z Poznania zostali : Zuzanna Kruczek, Wiktoria Matuszak oraz Agnieszka Stachowiak. Tytuł najlepszych sportowców szkoły otrzymali : Olga Stankowiak i Cezary Dziedzic. Uroczystość zakończyła się wręczeniem uczniom świadectw ukończenia szkoły oraz pamiątkowych biretów. Nad przebiegiem całości uroczystości panował sztab
organizacyjny z dyrektor Anną Matysiak na czele oraz: Bernadeta Kotecka, Grażyna Wiśniewska, Aldona Starosta, Halina Klimaszyk, Anna Piaskowska-Szeszuła, Ewelina Łęszczak, Maciej Grześkowiak, których dzielnie wspierali uczniowie : Aleksandra Lemańska, Aleksandra Rudnicka, Piotr Jeziorecki, Bartosz Kluczyński, Kinga Kocoń, Oliwia Roszak, Martyna Bącler, Nicol Działak, Piotr Wlekły, Dawid Niemyt, Mateusz Walkowiak, Kamil Majka, Mateusz Rabiega, Aleksander Kuklawa, Krystian Bołtuć, Cezary Dziedzic i jeszcze wielu innych „młodych i dzielnych logistyków” ze szkoły.