Pożegnanie Absolwentów

26 kwietnia 2024 r. pani dyrektor Magdalena Ambrozik pożegnała w imieniu dyrekcji, grona pedagogicznego i wychowawców 191 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Grodzisku Wlkp. Tegoroczni absolwenci, doskonale przygotowani i wykwalifikowani, mogą poszczycić się wieloma sukcesami. Na tym etapie wszyscy przystąpili do egzaminów zawodowych, egzamin zdało 91% uczniów, w tym najlepiej, bo w 100%: technik mechatronik, technik budownictwa, technik grafik i poligrafii cyfrowej, w pozostałych zawodach wynik był tylko nieco niższy.

Na tegorocznej gali, zostali nagrodzeni uczniowie, którzy na płaszczyźnie naukowej i szkolnej osiągnęli spektakularne wyniki: najlepszą Absolwentką Szkoły została Weronika Beszterda z klasy V AT, która ukończyła szkołę ze średnią 5,62 w całym cyklu kształcenia. Nagrodę za 100% frekwencję w całym cyklu kształcenia otrzymała Julia Drzymała z klasy 5 GT a wyróżnienie za 100% frekwencję w klasie piątej, otrzymała: Marta Bendowska z klasy 5 ET. Nagrody wręczyli: Starosta Grodziski pan Mariusz Zgaiński oraz pani dyrektor Magdalena
Ambrozik.

To nie był koniec emocji, najlepszymi absolwentami z gmin powiatu grodziskiego i okolicznych powiatów zostały: Patrycja Matysiak z klasy 5 ET technik ekonomista, średnia 5,58. – najlepsza Absolwentka z gminy Grodzisk Wlkp., Daria Walenciak z kl. 5 ET technik ekonomista, śr 5,12 – najlepsza Absolwentka z gminy Granowo, Maja Gertych z kl. 5 AT technik logistyk/mundurowy, śr. 5,03 – najlepsza
Absolwentka z gminy Rakoniewice, Emilia Domin z kl. 5 LT technik logistyk, śr. 5,48- najlepsza Absolwentka z gminy Wielichowo, Weronika Beszterda z klasy 5 AT technik logistyk-mundurowy, śr. 5,62 – najlepsza Absolwentka z gminy Kamieniec, Julia Graczyk z klasy 5 ET technik ekonomista, śr.5,12 – najlepsza Absolwentka z gminy Stęszew. Nagrody wręczyli: Burmistrz Miasta Grodziska Wlkp. pan Marcin Brudło, Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice pan Gerard Tomiak, Burmistrz Miasta i Gminy Wielichowo pani Honorata Kozłowska, wójt
Gminy Granowo pan Zbigniew Kaczmarek, wójt Gminy Kamieniec pan Piotr Halasz.

Wśród osób aktywnie działających na rzecz szkoły, wyróżniało się wielu absolwentów, którzy rozwijając swoje pasje, poszerzając wiedzę i umiejętności, angażowali się w działalność: Młodzieżowej Rady Powiatu Grodziskiego, Samorządu Szkolnego, radiowęzła, wolontariatu. Nagrody Specjalne Starosty Grodziskiego pana Mariusza Zgaińskiego oraz Dyrektora Szkoły ZST otrzymali: Wiktoria Dziurla, Natalia Zbierska z klasy 5 CT, Julia Drzymała z klasy 5 GT, Patrycja Matysiak z klasy 5 ET, Emilia Domin, Julia Gajewska z klasy 5LT, Mateusz Bruss, Mikołaj Marach, Michał Dakowski, Kacper Flieger i Dawid Nowaczyk z 5 MT.


Najlepszym uczniem wśród klas mundurowych oraz najlepszym sportowcem ZST został Oskar Skrzypek. Na ręce dowódcy kadetów klas wojskowych, Oskara Skrzypka, zostały wręczone zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego. Nagrody wręczyli: podpułkownik Grzegorz Lewandowski, Dowódca Pierwszego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej w Sulechowie, podporucznik Tomasz Wajs z Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz pan Rafał Maluśki.
Świadectwa z wyróżnieniem za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe i bardzo dobre zachowanie w poszczególnych klasach otrzymali:

  • Weronika Beszterda, Maja Gertych, Mateusz Hulalka, Daria Mania, Martyna Lehmann, Wiktoria Sibila z klasy 5 AT, wychowawca pan Jarosław Szulc
  • Julia Przybylska, Wiktoria Majcherek, Magdalena Ciecińska, Agata Drygas, Oliwia Prymka z klasy 5 CT, wychowawczyni p. Ewelina Łęszczak
  • Joachim Stachowiak i Łukasz Matuszak z klasy 5 DT, wychowawczyni p. Ewelina Tomkiewicz
  • Patrycja Matysiak, Marta Bendowska, Magdalena Matuszczak, Katarzyna Bonia, Julia Graczyk, Natalia Łuczak, Agnieszka Ciorga, Dominika Drzymała, Weronika Paluszak, Daria Walenciak, Michalina Wlekła, Martyna Walkowiak, Martyna Wojciechowska z klasy 5 ET,
    wychowawczyni p. Krystyna Kosicka
  • Julia Drzymała, Klaudia Zarabska, Oliwia Garcon z kalsy 5 GT, wychowawczyni p. Marzena Ankiewicz
  • Emilia Domin, Julia Gajewska, Klaudia Szklarz, Natalia Lemańska, Natalia Marciniak z klasy 5 LT wychowawca p. Łukasz Górecki
  • Michał Dakowski oraz Mikołaj Marach z klasy 5 MT, wychowawca p. Jarosław Czechowski.

Wśród tegorocznych absolwentów zostali wyłonieni laureaci 3 bonów stypendialnych o wartości 30 tysięcy złotych, ufundowanych przez Wyższą Szkołę Handlu i Usług Akademię Nauk Stosowanych w Poznaniu. Nagrody otrzymali: Emilia Domin, Maja Gertych oraz Julia Gajewska. Bony stypendialne wręczyła założycielka WSHiU pani Magdalena Górska.


Podsumowaniem osiągnięć naukowych absolwentów uczących się w zawodzie technik mechatronik były prestiżowe stypendia i nagrody ufundowane przez firmę Gaz – System. Laureatami stypendiów byli: Mateusz Bruss, Mikołaj Marach, Michał Dakowski, Adrian Szałek. Laureatmi nagród rzeczowych zostali: Szymon Kociemba, Łukasz Konieczka, Cezary Krzyżanek, Marcin Jurga. Nagrody wręczyli: pan Mateusz Wyłonas, przedstawiciel spółki Gaz – System oraz pani Kierownik Szkolenia Praktycznego w Zespole Szkół Technicznych Anna Matysiak.
Za przygotowanie scenariusza i organizację uroczystości byli odpowiedzialni: p. Anna Majcherek i p. Lidia Andrzejewska, p. Katarzyna Rzanna-Piechota, p. Anna Piaskowska– Szeszuła, p. Katarzyna Buda, p. Elwira Borowczak, p. Agnieszka Gulik, p. Ewelina Łęszczak, p. Remigiusz Stopa, p. Dariusz Kałek, p. Maciej Grześkowiak oraz p. Alicja Piotrowska.