Poprawa egzaminu maturalnego z 2020 roku w kolejnych latach

  1. Absolwenci z roku 2020, którzy w roku szkolnym 2019/2020 nie zdali egzaminu maturalnego, w kolejnych latach przystępowania do egzaminu są zobowiązani przystąpić do egzaminu lub egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, aby otrzymać świadectwo dojrzałości.
  2. Absolwenci z roku 2020, którzy zdali egzamin maturalny, ale egzaminu lub egzaminów w części ustnej dla nich nie przeprowadzano, jeżeli przystąpią do części ustnej egzaminu w kolejnych latach i nie otrzymają co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, zachowają świadectwo.
  3. Niezależnie od tego, czy dany absolwent z roku 2020 przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego, czy nie przystąpił, pięcioletni okres przystępowania do części ustnej egzaminu w zakresie przedmiotów obowiązkowych na warunkach obowiązujących w roku, w którym ten absolwent przystępował do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, liczy się od października 2020 r.
  4. Absolwent, który zdał maturę i posiada świadectwo dojrzałości, a chciałby poprawiać wyniki zdanych egzaminów, lub zdawać nowy przedmiot ZAWSZE ZACHOWUJE ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI, niezależnie od tego czy udało mu się podwyższyć wyniki lub zdać nowy przedmiot.