Pomoce na egzamin zawodowy – sesja lato 2023

CZĘŚĆ PISEMNA

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującej w roku szkolnym 2022/2023 – Formuła 2019 oraz może mieć kalkulator prosty*.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Lp.Oznaczenie kwalifikacjiNazwa kwalifikacjiZdający przynosi na egzamin
1BUD.14Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysówXXXX
2EE.09Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danychXXXX
3EE.21Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznychXXXX
4EKA.04Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnejkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
5EKA.05Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnychkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
6HGT.12Organizacja żywienia i usług gastronomicznychkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
7PGF.04Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowychXXXX
8SPL.01Obsługa magazynówkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
9SPL.04Organizacja transportukalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
10TG.16Organizacja żywienia i usług gastronomicznychkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.