Pomoce na egzamin – kwalifikacje trzyliterowe sesja lato 2022

CZĘŚĆ PISEMNA

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującej w roku szkolnym
2021/2022 – Formuła 2019 oraz może mieć kalkulator prosty*

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Każdy zdający powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przy-bory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Lp.Oznaczenie kwalifikacjiNazwa kwalifikacjiZdający przynosi na egzamin
1EKA.04Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnejkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
2PGF.04Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficz-nych i publikacji cyfrowychXXXX
3SPL.01Obsługa magazynówkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.