Pomoce na egzamin – kwalifikacje trzyliterowe

CZĘŚĆ PISEMNA

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań́ na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021 – Formuła 2019 oraz może mieć́ kalkulator prosty*.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Każdy zdający powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przy-bory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Lp.Oznaczenie kwalifikacjiNazwa kwalifikacjiZdający przynosi na egzamin
1EKA.04.Prowadzenie dokumentacji w jednostce organiza-cyjnejkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
2PGF.04Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficz-nych i publikacji cyfrowychXXXX
3SPL.01.Obsługa magazynówkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.