Pomoce na egzamin zawodowy – sesja zima 2023

CZĘŚĆ PISEMNA

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującej w roku szkolnym 2022/2023 – Formuła 2019 oraz może mieć kalkulator prosty*.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Lp.Oznaczenie kwalifikacjiNazwa kwalifikacjiZdający przynosi na egzamin
1AU.22Obsługa magazynówkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
2AU.32Organizacja transportukalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
3AU.36Prowadzenie rachunkowościkalkulator prosty*, ołówek, gumka
4EKA.04Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnejkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
5EKA.05Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnychkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
6HGT.12Organizacja żywienia i usług gastronomicznychkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
7RL.16Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczejkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka
8SPL.01Obsługa magazynówkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
9SPL.04Organizacja transportukalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
10TG.16Organizacja żywienia i usług gastronomicznychkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.