Pomoce na egzamin – kwalifikacje jednoliterowe sesja lato 2022

CZĘŚĆ PISEMNA

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́ , oraz może mieć́ kalkulator prosty*.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Każdy zdający powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Lp.Oznaczenie kwalifikacjiNazwa kwalifikacjiZdający przynosi na egzamin
1A.30.Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowaniakalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
2A.31.Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowychkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb