Pomoce na egzamin – kwalifikacje dwuliterowe

CZĘŚĆ PISEMNA

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́ , oraz może mieć́ kalkulator prosty*.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Każdy zdający powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Lp.Oznaczenie kwalifikacjiNazwa kwalifikacjiZdający przynosi na egzamin
1AU.22.Obsługa magazynówkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
2AU.32.Organizacja transportukalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
3AU.35.Planowanie i prowadzenie działalności w organizacjikalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
4AU.36.Prowadzenie rachunkowościkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka
5AU.54.Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowychXXXX
6BD.30.Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysówkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
7EE.09.Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danychXXXX
8EE.21.Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznychkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
9MG.44.Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeńXXXX
10TG.16.Organizacja żywienia i usług gastronomicznychkalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb