Pomoce dydaktyczne dla ZST ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

W sierpniu 2022 r. Powiat Grodziski otrzymał dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Wyposażenie szkół prowadzonych przez Powiat Grodziski w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizowania programów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i przyrody”

Następnie w ramach pozyskanych środków Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim otrzymał tablicę multimedialną jako sprzęt niezbędny do realizowania programów edukacyjnych czy pokazów dydaktycznych oraz zestaw edukacyjny – energia odnawialna jako pomoc dydaktyczna służąca bezpośrednio edukacji w zakresie ochrony środowiska.

Projekt dofinansowywany z WFOŚiGW w Poznaniu