Pomoce dydaktyczne dla ZST ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

W 2023 r. Powiat Grodziski otrzymał dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Wyposażenie szkół prowadzonych przez Powiat Grodziski w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizowania programów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i przyrody”

Następnie w ramach pozyskanych środków Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim otrzymał:

  • duży zestaw dydaktyczny – odnawialne źródła energii,
  • laserowy czujnik smogu,
  • monitor interaktywny ze stojakiem.

Sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne są niezbędne do realizowania programów edukacyjnych czy pokazów dydaktycznych służących bezpośrednio edukacji w zakresie ochrony środowiska.

Projekt dofinansowywany z WFOŚiGW w Poznaniu.