Podsumowanie konkursu #Czysty Grodzisk bez smogu#

W terminie od 15 września do 10 października 2021 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie ekologiczno – przyrodniczym pt. „Czysty Grodzisk bez smogu”. Konkurs odbył się w formie listu do przyjaciela/przyjaciółki. Celem konkursu było:
– upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy w zakresie ekologii i ochrony środowiska,
– wiedzy oraz konsekwencji w zakresie zanieczyszczeń powietrza – smogu,
– uświadomienie młodzieży problemów związanych ze zmianami klimatu,
– uwrażliwienie uczniów na pogarszającą się jakość powietrza,
– wskazanie powodów, dla których należy chronić powietrze,
– popularyzacja wiedzy dotyczącej ochrony powietrza w naszym najbliższym otoczeniu,
– kształtowanie aktywnych postaw proekologicznych i zachowań prozdrowotnych.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za nadesłane prace. Jury konkursowe wyłoniło laureatów:
I miejsce – Oliwia Sroczyńska klasa II DT
II miejsce – Adam Radajewski klasa IV E
II miejsce – Natalia Zbierska klasa III CT

Dbajmy o nasze środowisko i stan powietrza!