Płatne staże zawodowe – rekrutacja czas start !

Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim informuje o rozpoczęciu rekrutacji na płatne staże zawodowe dla uczniów szkoły. Staże realizowane będą w ramach projektu „Grodziscy fachowcy”, na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu zawartej z Instytucją Zarządzającą Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Poznaniu, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji stażu będzie wynosi 150 godzin. Realizacja staży zaplanowana jest na czas wolny od zajęć dydaktycznych – wakacje. Za udział w stażu uczestnicy/uczestniczki otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1500 zł brutto. Do udziału w stażu mogą zakwalifikować się osoby, które nie brały udziału w innych działaniach projektowych. Udział w stażu mogą wziąć także tegoroczni absolwenci szkoły.

Dotyczy uczniów kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik informatyk, technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych.

Dokumenty rekrutacyjne można
– składać osobiście w sekretariacie szkoły (poniedziałek 9.00-13.00; od wtorku do piątku 8.00-14.00),
– lub też wysłać na adres e-mail: jkokocinska@zst-grodzisk.pl (każda z osób otrzyma informację zwrotną potwierdzającą otrzymanie dokumentów ).

W związku z brakiem możliwości uzyskania opinii wychowawcy potwierdzającej zasadność w projekcie z odręcznym podpisem wychowawcy do formularza rekrutacyjnego proszę dołączyć scan opinii przesłanej przez wychowawcę ze służbowego adresu e-mail nauczyciela.

Termin rekrutacji 1: 11-15.05.2020 r. – rekrutacja zakończona
Termin rekrutacji 2: od 25.05.2020 do wyczerpania miejsc

Dodatkowe pytanie można kierować na adres e-mail jkokocinska@zst-grodzisk.pl