Rekrutacja 2019/2020

Regulamin Paszportu: Regulamin Paszportu Dokumenty rekrutacyjne 2019/2020: Proszę zwrócić uwagę na rodzaj pobieranej karty zgłoszenia – inna karta dotyczy absolwentów gimnazjum, a inna absolwentów szkoły podstawowej. Do każdej karty proszę dołączyć Zgodę na przetwarzanie danych…

czytaj więcej

Pozostałe projekty

Projekty zrealizowane: „Bezpieczni w ZSP” – projekt realizowany w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna +. Celem projektu było…

czytaj więcej