Pomoce na egzamin zawodowy

Część pisemna Każdy zdający w części pisemnej powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́, oraz może mieć́ kalkulator prosty*. Część praktyczna Pomoce na egzamin zawodowy – część praktycznaPobierz * Kalkulator…

czytaj więcej