Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. kolejny raz fundatorem stypendiów dla Mechatroników !!!

Operator Gazociągów Przesyłowych Spółka GAZ- SYSTEM S.A. w Warszawie w roku szkolnym 2022/23 w ramach współpracy, kolejny raz, przekazała Szkole darowiznę. Tym razem otrzymaliśmy 19 000 zł w tym: 13 000 zł na zakup wyposażenia do pracowni mechatronicznej oraz 6 000 zł na nagrody dla najzdolniejszych absolwentów klasy mechatronicznej. 

Dnia 28 kwietnia br. podczas uroczystości pożegnania klas maturalnych trzech najlepszych mechatroników Cezary Dziedzic, Kacper Gasiecki, Kacper Marciniak w ramach w/w darowizny otrzymali nagrody w wysokości  2 000 zł. W imieniu Spółki GAZ- SYSTEM S.A. w Warszawie nagrody wręczył Pan Leszka Pytel – Kierownik Terenowej Jednostki Eksploatacji Węzła Przesyłowego w Lwówku. Za pozostałą kwotę 13 000 zł. Szkoła zakupiła, na potrzeby pracowni mechatronicznej, mobilne telewizory podnoszące jakość i efektywność prowadzonych zajęć. Cała społeczność szkolna serdecznie dziękuje Darczyńcy za pomoc i wsparcie !!!