Olimpiada z Języka Niemieckiego

Dnia 5. 11. 2021 odbyła się  po raz kolejny w naszej szkole 45 Ogólnopolska Olimpiada  Języka Niemieckiego organizowana przez Wyższą Szkołę Języków Obcych w Poznaniu. Organizatorem szkolnego etapu Olimpiady były germanistki pani Aldona Starosta, oraz  pani Klaudia Budzyńska – Schulz. Do Olimpiady przystąpiło 7 uczniów.

Laureatami  szkolnego etapu Olimpiady Języka Niemieckiego zostali:
I miejsce              Agata Kosmacz kl. IV G
II miejsce            Kinga Lehmann IV G
II miejsce   ex aequo   Martyna Szymankiewicz kl. IV A
III miejsce           Anna Sztój  kl. IV A

Uczniowie zmagali się z bardzo trudnym testem gramatyczno-leksykalnym. Musieli wykazać się umiejętnością tłumaczenia zdań, reakcji językowych w różnych sytuacjach. Trudnym zadaniem był tekst literacki z lukami sprawdzający znajomość zagadnień gramatyczno leksykalnych, czasów przeszłych, rekcji czasownika oraz związków frazeologicznych. Konkurs dał nie tylko możliwość  sprawdzenia swoich umiejętności językowych, ale był także ciekawą przygodą lingwistyczną.