Ogólnopolski Konkurs Literacki „Tadeusz Różewicz inspiruje”

W listopadzie ubiegłego roku Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2021 – Rokiem Tadeusza Różewicza w 100. rocznicę urodzin.

Wybitnego polskiego poetę zwano „Noblistą bez Nobla”. Tadeusz Różewicz co posłowie podkreślili w uchwale był – „… wnikliwym
obserwatorem życia codziennego, społecznego i politycznego. Nieobojętny, pełen czułości dla świata i empatii dla szarego
człowieka – bohatera. Poprzez nową poetycką formę precyzyjnie definiował kryzys współczesnego świata jak i rozdarcie
współczesnego człowieka.”

W związku z tym Tomasz Zimoch Poseł na Sejm organizuje konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Szczegóły znajdują się na stronie www.tomekzimoch.pl. Zakończenie konkursu planowane jest w gmachu Sejmu, dokładnie w setną
rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza – 9 października 2021 roku.