Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Organizowany przez Łowcy Talentów „Jersz” DEUTSCHFREUND
Konkurs odbył się dnia 13.11.2019 r. W styczniu Komitet Organizacyjny Konkursu ogłosił wyniki.
Do konkursu z Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego przystąpiło 28 uczniów.
Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu gramatyczno leksykalnego, sprawdzającego znajomość czasów, zakres środków leksykalnych, rekcję czasownika, a także zwroty i wyrażenia ze związkami frazeologicznymi i przysłowiami. Był to test wielokrotnego wyboru, gdzie nawet wszystkie odpowiedzi podane do wyboru mogły być poprawne. Uczniowie sprawnie rozwiązali testy dostosowane do poziomu nauczania danej klasy.
W komisji Konkursowej zasiedli:
Aldona Starosta- przewodniczący
Klaudia Budzyńska-Schulz – członek komisji
Jakub Tasiemski – członek komisji
W Ogólnopolskim Konkursie uczestniczyło blisko 5 405 tysięcy uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W rozgrywce językowej wyłoniono 59 laureatów, wśród których znaleźli się nasi uczniowie:

  1. Wiktoria Skrzypek z klasy II A uzyskała 3 miejsce w województwie i 61 w Polsce
  2. Paulina Wilczyńska z klasy IVC uzyskała 3 miejsce w województwie wśród klas trzecich i czwartych oraz wyróżnienie za bardzo dobry wynik ponad 82%
  3. Martyna Szyminczak z kl. IIL 4 miejsce w województwie i 82 w kraju
  4. Wiktoria Piątek z kl. IIIC zajęła 5 miejsce w województwie i wyróżnienie za bardzo dobry wynik ponad 78%
  5. Wyróżnienia za bardzo dobre wyniki konkursu (ponad 75 %) otrzymały:
  • Anna Bielerzewska kl. IIL
  • Natalia Bendowska kl .IIL
  • Agata Kaczmarek kl. IIIG

Gratulujemy laureatom! Cieszymy się z tak wysokich wyników naszych uczniów.
Opracowała : Aldona Starosta