Ogólnopolska Olimpiada Zdrowia PCK w ZST

28 marca 2023r. w Zespole Szkół Technicznych odbył się etap szkolny XXX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia, której organizatorem jest Polski Czerwony Krzyż. Do Olimpiady przystąpiło aż 79 uczniów z klas gastronomicznych., tj. z klasy 1GT, 2GT, 3GT, 4GT. W ramach tego konkursu uczestnicy po raz I rozwiązywali test wiedzy online na stronie olimpiady, składający się z 30 pytań testowych. Test obejmował zagadnienia związane z zasadami zdrowego odżywiania, promocją zdrowia i zdrowego stylu życia, promowaniem aktywności fizycznej, profilaktyką uzależnień. Podczas olimpiady sprawdzana jest też wiedza z zakresu dbania o środowisko naturalne, także zapobiegania
chorobom zakaźnym (szczególnie HIV/AIDS). Olimpiada polega na zorganizowaniu czteroetapowego konkursu dla dzieci i młodzieży:
etapu szkolnego, rejonowego, okręgowego i ogólnopolskiego. Największą ilość punktów uzyskały: Emilia Urban- uczennica kl. 3GT oraz Yuliana Popvych z klasy 1GT. W szkole w ramach olimpiady przeprowadzono więc dogrywkę, dzięki której wyłoniono zwycięzcę. W kolejnym etapie olimpiady szkołę będzie reprezentować Yuliana Popvych.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom olimpiady a Yulianie serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów na dalszych etapach olimpiady. Organizatorem konkursu była Marzena Ankiewicz – koordynator olimpiady. Specjalne podziękowania dla Pani Eweliny Łęszczak za pomoc w przeprowadzeniu konkursu w formie online dla tak dużej liczby uczestników.

Opracowała: Marzena Ankiewicz – koordynator Olimpiady w Szkole

dav