Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

21.10 punktualnie o 11:00 przyszli logistycy wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu. Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych uczących się zawodów: technik logistyk, technik spedytor i technik magazynier-logistyk. Celem Olimpiady jest m.in. rozwijanie zainteresowań uczniów i poszerzenie wiedzy logistycznej oraz wsparcie dydaktyki formami rywalizacji i rankingu wiedzy. Olimpiada została umieszczona w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024. Organizatorami etapu szkolnego OOL są: Natalia Tratwal-Uglis, Łukasz Górecki oraz Wojciech Drozd.

Życzymy powodzenia i czekamy z niecierpliwością na wyniki.