ODWOŁANE ZAJĘCIA SPORTOWE – FERIE ZIMOWE 2020

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii (Rozdział 2 §9) odwołane zostają zaplanowane na czas ferii zajęcia sportowe.


§9. {Ograniczenie przemieszczania się małoletnich w godzinach 8.00-16.00} Do dnia 17 stycznia 2021 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00, przemieszczanie się małoletnich do ukończenia 16. roku życia może się odbywać wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej, lub miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, a w przypadku małoletnich realizujących praktyczną naukę zawodu – także do miejsca realizacji tej nauki, powrót z nich do miejsca zamieszkania albo odbywa się w ramach obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego, lub półkolonii.