Oddział Przygotowania Wojskowego rusza w ZST od 1 września 2022 r.

Od roku szkolnego 2022/2023 decyzją Ministra Obrony Narodowej Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. otrzymał zezwolenie na utworzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego. Jednostką wojskową odpowiedzialną za prowadzenie kształcenia praktycznego jest 5 Lubuski Pułk Artylerii w Sulechowie.

Program nauczania

 W oddziałach realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego. Program realizowany jest przez szkołę, w części teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową, w części praktycznej. Szkolenie kończyć będzie 50-godzinny obóz szkoleniowy. Zajęcia realizowane w ramach szkolenia odbywają się na terenie szkoły, jednostki wojskowej lub na terenie innych obiektów dostosowanych do formy, metod i tematyki zajęć określonych w programie szkolenia.