Nowoczesna kuchnia szansą na rozwój grodziskiej gastronomii

Projekt „Nowoczesna kuchnia szansą na rozwój grodziskiej gastronomii” skierowany jest 36 uczniów/uczennic Technikum Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 29 uczniów Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. oraz doposażenie 3 pracowni gastronomicznych w okresie 01.06.2022-31.12.2022r. W ramach projektu będą podejmowane działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych w szkole poprzez doposażenie pracowni dla kierunku technik żywienia usług gastronomicznych w sprzęt pozwalający na kształcenie w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Prowadzone będą zajęcia podnoszące kompetencje uczniów.

Zadania realizowane w ramach projektu:

  1. Doposażenie pracowni gastronomicznych – przewidywany okres realizacji 01.06.2022-30.09.2022
  2. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów – zajęcia z kuchni europejskiej – przewidywany okres realizacji to 01.09.2022-31.12.2022 (jest to czas przeznaczony na rekrutację oraz przeprowadzenie zajęć)