Nowe kwalifikacje dla uczennic w ramach projektu Grodziska fabryka umiejętności zawodowych

W ramach projektu „Grodziska fabryk umiejętności zawodowych” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w  Grodzisku Wielkopolskim, w okresie od 19.11.2022 do 27.11.2022  w szkole odbył się 32 godzinny kurs przedłużania rzęs dla 12 uczennic naszej szkoły,  który realizowany jest  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kurs  przedłużania rzęs podzielony był na dwa bloki: teoretyczny i praktyczny. W ramach zajęć teoretycznych uczestniczki kursu zapoznały się m.in.:

– z przepisami BHP podczas pracy,

–  anatomią oka i cyklem życia rzęs,

– wskazaniami i przeciwwskazaniami do zabiegu. 

Podczas zajęć zostały omówione:

– produkty i narzędzia stosowane podczas przedłużania rzęs,

– podstawy modelowania oka, w tym dobór stylizacji i produktów do oka,

– procedury przygotowania oka i  etapy stylizacji,

Po tak intensywnych zajęciach teoretycznych uczestniczki zdobytą wiedzę wykorzystywały podczas zajęć praktycznych. Na zakończenie kursu dla wszystkich uczestniczek kursu został zorganizowany egzamin wewnętrzny.

Prowadzącym zajęcia w ramach kursu była p. Martyna Kubicka z ramienia firmy szkoleniowej  ART. COLOR MODELS Jolanta Kucharzyk w Rzeszowie.