„MUZYKA NA JĘZYKACH”

VII POWIATOWY KONKURS PIOSENKI MIĘDZYNARODOWEJ „MUZYKA NA JĘZYKACH”

14 listopada 2019r. Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim zorganizowały VII edycję powiatowego konkursu piosenki międzynarodowej „Muzyka na językach”, który jak co roku odbył się w CK Rondo.
Głównymi celami konkursu były:
– prezentacja uzdolnień muzycznych i językowych uczniów,
– promocja młodzieżowej kultury muzycznej,
– zachęcanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły i środowiska,
– kształtowanie umiejętności współzawodnictwa i zdrowej rywalizacji.

Uczniowie naszej szkoły oraz okolicznych szkół podstawowych wystąpili w 2 kategoriach: solista lub zespół. Na scenie wystąpiło 18 solistów oraz 8 zespołów – w sumie około 40 osób. Przygotowali oni utwory o różnej tematyce, niektórzy występowali przy akompaniamencie ukulele. Jury w składzie: wicestarosta Sławomir Górny, dyrektor CK Rondo – Waldemar Łyczykowski, Kapelmistrz Grodziskiej Orkiestry Dętej – Renata Kubale, pasjonatka muzyki – Anna Piaskowska-Szeszuła i specjalista językowy – Klaudia Budzińska-Schulz wysłuchało wszystkich wystąpień i po intensywnych naradach postanowiło nagrodzić następujących uczestników:

Kategoria: SOLISTA
I miejsce: Paulina Kuleczka – ZST Grodzisk
II miejsce: Kamil Koska – SP Kamieniec
III miejsce: Natalia Pawicka – SP 2 Grodzisk

Kategoria: ZESPÓŁ
I miejsce: Alina Sino, Wanessa Potocka, Jagoda Hałas – SP Stęszew
II miejsce: Amelia Grygiel, Anna Tomaszewska – SP 2 Grodzisk
III miejsce: Zuzanna Brudło, Kinga Kortus – SP 1 Grodzisk

WYRÓŻNIENIA:
SOLISTA:
– Kacper Nowak – SP Stęszew
– Dominika Kostańska – SP 1 Grodzisk
– Martyna Bącler – ZST Grodzisk
– Kinga Cugier – SP Wielichowo
– Oliwia Drgas – SP 4 Grodzisk

ZESPÓŁ:
Katarina Lach, Kinga Rejman, Sara Adamczak – SP 4 Grodzisk
Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Kuratorium Oświaty, Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp., wydawnictwo OXFORD oraz ZST Grodzisk.
Za przygotowanie konkursu odpowiedzialny był zespół nauczycieli języka angielskiego w składzie: Anna Skrzypczak, Katarzyna Rzanna – Piechota, Magdalena Miś i Katarzyna Lala-Pluskota.