MiniBajtek

25 stycznia 2024 roku w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. odbył się
Konkurs Informatyczny pod nazwą MiniBajtek adresowany do szkół podstawowych powiatu grodziskiego i nie tylko.
Otwarcia konkursu i powitania gości dokonała pani dyrektor Magdalena Ambrozik, życząc wszystkim uczestnikom jak
najlepszych wyników. Na tym etapie sprawdzili swoją wiedzę z zakresu szeroko pojętej informatyki na poziomie klas 7-8 szkoły podstawowej oraz w części wykraczającej po za podstawę programową uczniowie z 4 szkół. Do rozwiązania był test składający się z kilkudziesięciu pytań w formie elektronicznej na platformie Moodle, oraz zadania praktyczne: stworzenie prostej strony internetowej czy operacje w arkuszu kalkulacyjnym. Średnia punktów zdobytych przez uczniów w tym roku była wyższa niż w latach poprzednich i wynosiła ok 70%. I miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie. Na drugim miejscu znalazła się szkoła Podstawowa nr 2 z Grodziska Wielkopolskiego, a na trzecim Szkoła Podstawowa ze Strykowa. Na zakończenie, wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody, które wręczyła Pani Dyrektor Magdalena Ambrozik wraz z organizatorami konkursu. Cała impreza nie odbyłaby się bez udziału Pana Marka Nowaka – prezesa firmy DĄBEX, który co roku wspiera nas w finansowaniu nagród dla młodzieży biorącej udział w konkursie. Dzięki uprzejmości Pana Marka możliwe było kolejne zrealizowanie tak dużego przedsięwzięcia. Cieszymy się, że firma DĄBEX rozumie potrzeby szkolnictwa, dostrzega nasze inicjatywy i pomaga je realizować.