Opublikowano

Międzyszkolny konkurs „Jakość i bezpieczeństwo żywności” organizowany przez Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Zapraszamy do udziału w międzyszkolnym konkursie wiedzy z zakresu chemii żywności „Jakość i bezpieczeństwo żywności”.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu chemii żywności oraz dostarczenie uczniom rzetelnej wiedzy dotyczącej m. in:

·        Propagowanie i upowszechniania świadomości w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywości i żywienia,

·        Wpływu żywności i żywienia na zdrowie człowieka,

·        Bezpieczeństwa żywności i dodatków do żywności,

·        Znakowania produktów żywnościowych oraz odpowiedzialności producentów.

Konkurs trwa od 21 V do 10 VI  i składa się z dwóch etapów: pisemnego i ustnego (przeprowadzanych on-line)

Dla zainteresowanych Uczelnia organizuje cykl spotkań online, który przybliży tematykę konkursową oraz przygotuje uczestników do udziału w konkursie.

Uczestnictwo w spotkaniach nie jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie.

Laureaci konkursu oraz szkoły otrzymają cenne nagrody!

W załączeniu zaproszenie Rektora do wzięcia udziału w Międzyszkolnym konkursie „Jakość i bezpieczeństwo żywności” oraz materiały informacyjne.

Strona internetowa konkursu https://wsiiz.pl/konkurs-zywnosc , gdzie można dokonać zapisu na konkurs oraz spotkania przygotowujące.