Mechatronicy w Poznańskim Centrum Superkomputerowo- Sieciowym

W dniu 24.09.2021 grupa 32 uczniów klas II, III i IV technikum mechatronicznego udała się na wycieczkę przedmiotową do Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego. Uczniowie  mieli okazję spotkać się z pracownikami naukowymi oraz poznać zakres prac badawczo- naukowych  PCSS.  Pobyt  w Poznańskim Centrum Superkomputerowo- Sieciowym był nagrodą  za wakacyjną pracę i pomoc w organizacji imprezy „DRONIADA”. Organizatorem wyjazdu byli nauczyciele pracujący z uczniami podczas „Droniady” w Kąkolewie Panie Barbara Cichos, Aldona Starosta, Jagoda Ślebioda oraz Pan Marcin Łodyga.

W trakcie wizyty uczniowie mieli możliwość zwiedzenia siedziby nowoczesnego budynku przy ulicy Jana Pawła II. Tam spotkali się z dyrektorem dr hab. inż. Krzysztofem Kurowskim oraz pracownikami naukowymi, którzy opowiedzieli o zakresie działalności i prac naukowo-badawczych Centrum. Uczniowie zobaczyli  serwerownię, która umożliwia szybki dostęp do Internetu oraz usług sieciowych na poziomie międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym. Mieliśmy także okazję zobaczyć  największy w Polsce superkomputer.

Następnie udaliśmy się do zabytkowej kamienicy przy ulicy Zwierzynieckiej, gdzie mieszczą się laboratoria projektowania i produkcji prototypów urządzeń współczesnej elektroniki cyfrowej. Mogliśmy sterować urządzeniami cyfrowymi, poznać zakres ich możliwości, poznaliśmy tajniki obróbki cyfrowej ścieżek dźwiękowych do filmów. Podczas wycieczki towarzyszył nam Pan Adam Minkowski koordynator ds. współpracy PCSS z otoczeniem.  Wyjazd do Centrum był świetną lekcją elektroniki i cyfryzacji, uczniowie mieli okazję rozbudzenia swoich pasji i zainteresowań zawodowych.