MATURA Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

MATURA Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

EGZAMIN PISEMNY:

 • rozumienie ze słuchu
 • rozumienie tekstu pisanego
 • znajomość środków językowych
 • wypowiedź pisemna

Czas trwania: 120 minut

Maksymalna liczba punktów: 50

EGZAMIN USTNY:

 • rozmowa wstępna
 • rozmowa z odgrywaniem ról
 • opis ilustracji i odpowiedź na 3 pytania
 • rozmowa na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na 2 pytania

Czas trwania: 15 minut

Maksymalna liczba punktów: 30

Nieco więcej o egzaminie ustnym

PAMIĘTAJ, ŻE:

 • cały egzamin ustny odbywa się w języku obcym. Rozmowa prowadzona jest z jednym z członków zespołu egzaminacyjnego
 • zadania musisz realizować w określonej kolejności, nie możesz powrócić do wcześniej niezrealizowanego zadania
 • w zadaniu 1 – wczuj się w rolę, takie samo zadanie ma egzaminator. Dyskutuj, dopytuj, nie zgadzaj się – wszystko, by Twoja wypowiedź była rozwinięta
 • opisując ilustrację w zadaniu 2 pamiętaj by odpowiedzieć na 3 pytania: kto?, gdzie?, co robi?
 • Do ilustracji usłyszysz trzy pytania skon sytuowane według schematu:
  • Pytanie pierwsze zawsze dotyczy sytuacji przedmiotowej na lustracji
  • Pytanie drugie związane jest z tematyką ilustracji, ale dotyczy Twoich preferencji i opinii na jakiś temat
  • Trzecie pytanie również nawiązuje tematycznie do obrazka, ale związane jest z opisywaniem Twoich doświadczeń z danej dziedziny (cała odpowiedź w czasie przeszłym)
 • Zadanie 3 (wybór elementu) wymaga najbardziej rozbudowanej odpowiedzi i bogatej argumentacji. W ramach materiału stymulującego do czynienia zawsze mamy z materiałem ikonograficznym (plakaty, zdjęcia, grafiki, ilustracje itp.)
 • Pytania zadane w zadaniu trzecim to 2 pytania problemowe związane tematycznie z materiałem stymulującym.

KILKA WSKAZÓWEK:

 • możesz poprosić o powtórzenie lub przeformułowanie pytania, ale przeformułowanie go przez egzaminującego skutkuje odjęciem jednego punktu (przypomnij sobie jak zadać takie pytania!)
 • powtórz czasy przeszłe!
 • Twoja odpowiedź może być przerwana jeśli zbyt długo namyślasz się nad jakąś wypowiedzią – staraj się mówić w miarę płynnie, utrzymując naturalne tempo. Pamiętaj, że musisz zmieścić się w limicie czasowym przewidzianym dla każdego zadania
 • staraj się używać innych zwrotów niż : fajny, nudny interesujący itp.
 • w zadaniu 3 pamiętaj, że wybierając element z materiału stymulującego musisz odnieść się do treści zadania. Nie możesz wybrać np. zdjęcia tylko dlatego, że Ci się bardziej podoba ( i tak tego argumentować).
 • podejmij się realizacji wszystkich zadań – nie rezygnuj z żadnego
 • wypowiadaj się pełnymi zdaniami i zawsze argumentuj. Spodziewaj się pytań „Why?”, „Why not”?
 • wyucz się kilku gotowych zwrotów – głównie w zadaniu 2  i 3.
 • za to co mówisz możesz otrzymać maksymalnie 18 punktów, za to jak mówisz – maksymalnie 12 punktów

Opracowała: Anna Rozwadowska