Materiały o egzaminie maturalnym

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym oraz materiały egzaminacyjne są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl). Bezpłatnie można z niej pobrać lub na niej obejrzeć:

  • informatory o egzaminach z poszczególnych przedmiotów oraz aneksy do tych informatorów obowiązujące na egzaminie w 2021 r. (Aneks 2021)
  • wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki oraz wybrane wzory matematyczne na egzamin z matematyki
  • arkusze egzaminacyjne z lat ubiegłych egzaminu (2015–2020)
  • przykładowe arkusze egzaminacyjne
  • arkusze próbnych egzaminów maturalnych, w tym arkusze egzaminu próbnego z marca 2021 r.
  • zbiory dodatkowych zadań egzaminacyjnych z wszystkich przedmiotów
  • filmy o egzaminie maturalnym z biologii, chemii i języka polskiego, w tym filmy dla osób niesłyszących, oraz scenariusze lekcji i prezentacje multimedialne
  • zbiory dodatkowych zadań z matematyki.

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.