Materiały o egzaminie maturalnym

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym oraz materiały egzaminacyjne są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl). Bezpłatnie można z niej pobrać lub na niej obejrzeć:

 1. Informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 oraz informacje o treści informatorów, które nie obowiązują na egzaminie w 2024 r.
 2. Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego
 3. Wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny z matematyki oraz Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki
 4. Przykładowe arkusze egzaminacyjne z marca 2022 r. (wszystkie przedmioty na wszystkich poziomach)
 5. Arkusze diagnostyczne z września 2022 r. (język polski, matematyka i języki obce nowożytne na poziomie podstawowym)
 6. Arkusze diagnostyczne z grudnia 2022 r. (wszystkie przedmioty na wszystkich poziomach)
 7. Arkusze egzaminacyjne wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju 2023 (wszystkie przedmioty na wszystkich poziomach), wraz z zasadami oceniania rozwiązań zadań
 8. Wnioski z badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 r. wraz z rekomendacjami egzaminatorów dla maturzystów w zakresie części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym
 9. Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu z języka polskiego, tj.
  1. zbiór materiałów – dla uczniów i nauczycieli – dotyczących części ustnej oraz części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
  2. zbiór przykładowych niejawnych zadań do części ustnej egzaminu z ‎języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz ‎komentarzem
  3. przykładowe nagrania egzaminu ustnego z języka polskiego
  4. filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z języka polskiego, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023
 10. Zbiory zadań z matematyki na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym
 11. Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z biologii, tj.
  1. elementy analizy statystycznej w biologii
  2. filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z biologii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023
 12. Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z chemii, tj.
  1. dwa opracowania dotyczące elektrochemii
  2. zbiór zadań problemowych z chemii
  3. filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z chemii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023
 13. Materiał dodatkowy dotyczący interpretacji danych statystycznych w zadaniach egzaminacyjnych z geografii
 14. Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z historii, tj.
  1. teksty ikonograficzne w zadaniach egzaminacyjnych z historii
  2. wypracowanie na egzaminie z historii
 15. Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z filozofii, tj.
  1. logika na egzaminie maturalnym z filozofii
  2. wypracowanie maturalne z filozofii
 16. Materiał dodatkowy dotyczący wypracowania maturalnego z historii sztuki
 17. Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie, tj.
  1. zadanie rozszerzonej odpowiedzi: wypowiedź argumentacyjna
  2. zadanie rozszerzonej odpowiedzi: pismo formalne.

W grudniu 2023 r. opublikowane zostaną arkusze testów diagnostycznych, które będą służyć do przeprowadzenia egzaminów próbnych w IV klasie liceum ogólnokształcącego, V klasie technikum oraz II klasie branżowej szkoły II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.