Listy przyjętych do Technikum

Klasy technikum w roku szkolnym 2021/2022

1AT technik logistyk mundurowy – rozszerzona geografia

1BT technik informatyk – rozszerzona informatyka

1CT technik grafiki i poligrafii cyfrowej – rozszerzona informatyka

1 DT technik budownictwa i technik mechatronik – rozszerzona matematyka

1 ET technik ekonomista i technik logistyk – rozszerzony język angielski

1 GT technik żywienia i usług gastronomicznych – rozszerzona biologia

1 LT technik logistyk – rozszerzona geografia