Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do technikum. Stan na 12 sierpnia 2020r.

Proszę przeczytać „Ważne informacje dla kandydatów”!

Litera K przy nazwisku oznacza, że kandydat nie dostarczył oryginałów dokumentów.
Wszystkie listy są w kolejności alfabetycznej – kandydatów oczekujących na listach rezerwowych prosimy o cierpliwość!
Ostateczne listy przyjętych zostaną opublikowane i wywieszone w szkole 19 sierpnia do godziny 14.00.
Listy klas Branżowej Szkoły I Stopnia zostaną opublikowane po 24 sierpnia.