Listy gratulacyjne Prezydenta i Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej dla Alicji Pasiciel, uczennicy Zespołu Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim.

Osiemdziesiąt lat temu, z rozkazu Stalina, zostali zgładzeni polscy jeńcy – głównie oficerowie Wojska Polskiego, funkcjonariusze policji ochrony granic, więziennictwa, administracji, czyli część intelektualnych elit naszego ówczesnego społeczeństwa. Przerażającą prawdę o tym, co się wydarzyło ukryto w zbiorowych mogiłach. Przez długie lata, porośnięte lasem groby, próbowano wykreślić z ludzkiej pamięci. Nie jesteśmy jednak w stanie wymazać tego haniebnego wydarzenia z pamięci Polaków oraz polskiej młodzieży – stąd udział Alicji Pasiciel w projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej, która przygotowała pracę literacką w oprawie graficznej pod opieką merytoryczną polonistki Grażyny Wiśniewskiej na temat: „Polskie serce pękło-Katyń 1940”.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół średnich. Rozpoczął się 1 lutego 2020 roku i trwał do 23 marca 2020 roku. Zadaniem uczestników było zaprojektowanie pocztówki związanej z tematem zbrodni katyńskiej albo sporządzenie pracy pisemnej na temat „Dlaczego nie wolno nam zapomnieć o Katyniu?”. Głównym założycielem przedsięwzięcia było uczczenie 80. Rocznicy mordu oraz popularyzowanie wiedzy o Zbrodni Katyńskiej. Stał się również szansą na kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród młodych ludzi.