List Dyrektora Szkoły do Absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia

Drodzy Absolwenci Szkoły Branżowej, Szanowni Rodzice,

dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, ponieważ daje nadzieję i wywołuje na twarzach uśmiech. Tak tęskniliśmy do tych pozytywnych emocji i poczucia szczęścia.  Jestem dumna z wszystkich Absolwentów Zespołu Szkół Technicznych  w Grodzisku Wielkopolskim. 

Od zawsze powtarzam, że uczniowie Szkoły Branżowej już na starcie mierzą się z wyzwaniami, o których koledzy klas technikum czy liceum zaczynają myśleć nieco później. Mam tutaj na myśli konieczność łączenia nauki z obowiązkami zawodowymi. Trzeba więc szybciej wydorośleć, wyrabiać w sobie poczucie obowiązku i odpowiedzialności w szkole i zakładzie pracy, uczyć się intensywniej, by móc efektywnie  

zaistnieć na rynku pracy. Cieszę się, że znów z przekonaniem używamy sformułowania mieć dobry fach w ręku, i nie jest to już pustosłowie, ale szansa za którą   podążają: realizacja pasji, stabilizacja materialna, prywatne szczęście i możliwość rozwoju.

Drodzy Rodzice, zwracam się do Was ze słowami podziękowań i wyrazami ogromnego szacunku. Paradoksalnie przez całe życie jesteście „aktorami drugiego  planu”, ale w rzeczywistości to role najważniejsze. Dziękuję za współpracę  i wspieranie młodzieży w ich edukacyjnych wysiłkach. Życzę Państwu wytrwałości, spokoju i zdrowia, by móc doświadczać jeszcze wielu sukcesów swoich dzieci.

Wszyscy zauważamy jak szybko upłynął czas nauki w Szkole Branżowej,   dlatego niezwykle trafne w tym miejscu wydają się słowa wypowiedziane przez  Nelsona Mandelę: Musimy mądrze wykorzystywać czas i na zawsze zdawać sobie sprawę, że czas jest zawsze odpowiedni, aby czynić dobro.

Będziecie się realizować w wielu zawodach, będziecie wchodzić w relacje z ludźmi, pamiętajcie, że należy być uczciwym i sumiennym we wszystkim co robimy. Dziękuję Wam za każdy dzień współpracy z nauczycielami, wychowawcami,  pracodawcami. Wasz wysiłek był owocny, o czym świadczy świadectwo ukończenia Szkoły. Mierzcie się z kolejnymi wyzwaniami, ufam, że jesteście doskonale  przygotowani, by pokonywać przeszkody. 

Nie byłabym sobą, gdybym w trakcie pożegnania nie pokusiła się o udzielenie Wam rady, ale nie tej jak rozwiązać zadanie przy tablicy… Myślę o pewnej sentencji, którą warto uczynić mottem na kolejne lata:  „ By poznać to, czego nie znasz,  musisz iść drogą niewiedzy. Aby posiąść to, czego nie posiadasz, musisz iść drogą wyrzeczeń. Aby być tym, kim jeszcze nie jesteś, musisz iść drogą,  na której Cię nie ma”. Thomas Eliot


Pozostawiam Was z tą myślą i jeszcze raz życzę Powodzenia!

                                            Dyrektor Szkoły

                                     mgr inż. Anna Matysiak