Liga Sprawiedliwości – konkurs Ministerstwa Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza uczniów do wzięcia udziału w konkursie dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Liga Sprawiedliwości.” 

Celem Konkursu jest zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie edukacji prawnej, kształtowanie ich postaw obywatelskich i zaangażowania w życie społeczne, a także aktywizacja młodzieży w zakresie edukacji prawnej na poziomie lokalnym. Poza walorem typowo edukacyjnym konkurs daje również uczestnikom możliwość świetnej rozgrywki polegającej na rywalizacji zgłoszonych przez szkoły drużyn.

Każda ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych może zgłosić maksymalnie dwie drużyny, które mogą liczyć od 3 do 5 uczniów. Drużyny szkół podstawowych mogą składać się uczniów klas 4 – 8. Wspomniane drużyny będą tworzyć odpowiednio Ligę Szkół Podstawowych i Ligę Szkół Ponadpodstawowych, w ramach której co tydzień będą rozwiązywać kolejne zadania opublikowane na stronie Konkursu w formie i w czasie wskazanym przez Organizatora. 

Każdorazowo w ramach rozgrywek zadaniem Drużyn będzie twórcze przedstawienie problematyki na wskazane przez Organizatora tematy umieszczone na stronie internetowej Konkursu oraz we wskazanej formie, którymi będą mogły być: forma literacka (np. wiersz, opowiadanie, reportaż, gazetka szkolna), forma plastyczna (np. plakat, grafika, malarstwo, kolaż), forma multimedialna (krótkiego filmu, relacji, zdjęć) w dowolnej technice.

Nagrody w konkursie w kategorii szkół ponadpodstawowych:
1) nagroda I stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 złotych;
2) nagroda II stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 1 500 złotych; 
3) nagroda III stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 1 000 złotych.

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe mogą zgłaszać drużyny do dnia 31 marca 2021 roku poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://ligasprawiedliwości.pl/formularz-zgloszeniowy

Szczegóły konkursu i warunki uczestnictwa znajdują pod adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/liga-sprawiedliwosci