Lekcja grafiki w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

23 września 2022 r. graficy z klas 3 CT i 4 CT wraz z nauczycielami Panią Eweliną Łęszczak, Panią Elwirą Borowczak, Panią Agnieszką Gulik i Panem Remigiuszem Stopą, udali się do Poznania do Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu na warsztaty pt. „Tryumf koloru”, połączone z wystawą arcydzieł grafiki francuskiej XIX i XX-wiecznych artystów, przechowywanych na co dzień w Muzeum Narodowym w Krakowie. Czas spędzony na zamku upłynął w atmosferze poszukiwań koloru i zagłębiania się w jego istotę w kontekście grafik impresjonistycznych i postimpresjonistycznych. Uczniowie mieli możliwość poznać historię obrazów i techniki ich tworzenia oraz prześledzić ewolucję zastosowania koloru w grafice. Dodatkowo odbyły się warsztaty, na których każdy uczeń z kolorowych elementów mógł
stworzyć własny plakat reklamowy. Lekcje skierowane do młodzieży szkolnej przybliżyły świat kolorów, ich nazewnictwa i zastosowania w grafice.