KURS SEP DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. E. KWIATKOWSKIEGO

W ramach realizacji projektu ,,Grodziscy fachowcy” 20 uczniów kształcących się w zawodach technik mechatronik i technik budownictwa uczestniczyło w zajęciach z zakresu zdobywania dodatkowych uprawnień: Kurs energetyczny SEP – eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.     

Kurs składał się z części teoretycznej i praktycznej. Tematyka szkolenia obejmowała:
– podstawowe prawa fizyki stosowane w elektrotechnice,
– budowa i obsługa urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
– zasady wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych.
– zasady sporządzanie protokołów przeprowadzonych badań.
– zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
–  zasady postępowania w czasie awarii, pożaru lub innych zakłóceń urządzeń podczas pracy
– racjonalne gospodarowanie energią i paliwami.

Bezpłatny kurs przygotowujący uczniów do egzaminu kwalifikacyjnego SEP zakończony został egzaminem państwowym 1 lipca 2021 roku.

Zajęcia były dofinansowane ze środków unijnych, w ramach projektu ,,Grodziscy fachowcy” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.