KURS OBSŁUGI WÓZKÓW WIDŁOWYCH – RELACJA

43 uczniów i uczennic Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim uczestniczyło w darmowym 30 godzinnym Kursie obsługi wózków widłowych. Zajęcia realizowane były w ramach projektu ,,Grodziska akademia zawodowców”.

Celem kursu było nabycie przez uczniów wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przeprowadzanego przez Urząd Dozoru Technicznego, uczestnicy uzyskali bezterminowe uprawnienia do obsługi wózka widłowego.

Początkowo uczestnicy uczestniczyli w zajęciach teoretycznych, na których zgłębiali wiedzę o dozorze technicznym, klasyfikacji, budowie i eksploatacji wózków, bezpieczeństwie by następnie rozpocząć zajęcia praktyczne w postaci nauki jazdy wózkiem i praktycznej wymiany butli LPG.

Zajęcia dofinansowane były ze środków unijnych, w ramach projektów ,,Grodziska akademia zawodowców” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.