Kurs grafiki komputerowej realizowany w ramach projektu Grodziska akademia zawodowców

Grupa uczniów kształcących się w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej w Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim pod opieką nauczycielki Pani Eweliny Łęszczak wzięli udział w podstawowym kursie Photoshop’a. 

W każdą sobotę lutego kursanci uczestniczyli w zajęciach, na których poruszane były następujące zagadnienia:
1. Podstawowe funkcje i narzędzia programu
2. Palety, barwy, kolory ich zastosowanie w obrazie oraz narzędzia malarskie
3.Zaznaczenie i jego rodzaje jako najważniejsze zadanie przy obróbce zdjęć
4. Edycja , modyfikacja , dopasowanie obrazu
5. Retusz zdjęć
6. Przygotowanie ulotki i zdjęć na stronę www

Cykl spotkań zakończył się w sobotę 27.02.2021r..
Wszyscy uczestnicy z rąk wicedyrektor Pani Aldony Banaszak otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu.

Gratulujemy!

Kurs realizowany był w ramach projektu „Grodziska akademia zawodowców” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.