KONKURSY rok szkolny 2020/2021 w MDK nr 2

Szanowni Państwo,
w imieniu organizatorów wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Poznaniu chciałabym zaprosić Państwa do udziału w naszych przedsięwzięciach i przekazanie informacji o konkursach nauczycielom (w szczególności nauczycielom takich przedmiotów jak: język polski, muzyka, plastyka) w celu wypromowania naszych otwartych, twórczych inicjatyw wśród uczniów.

Poniżej zamieszczam listę konkursów z grupami wiekowymi i ramowym terminarzem.

Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Warzecha
Koordynator konkursów
MDK nr 2 w Poznaniu

KONKURSY rok szkolny 2020/2021 – lista skrócona

VII WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKI WIERSZ MIESIĄCA 2020/2021
(dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i uczniów szkół
ponadpodstawowych)
Zgłoszenia od października 2020 do kwietnia 2021, do 20 dnia każdego
miesiąca

VII WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKI MANUFAKTURA SŁOWA
(dla uczniów szkół ponadpodstawowych)
Nadsyłanie prac do 12.03.2021

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH POD HASŁEM „SKARPETKOSTWORY”
(dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych)
Zgłoszenia do 13 lutego 2021

III Wojewódzki Konkurs Piosenki Autorskiej
(dla uczniów szkół ponadpodstawowych)
Termin nadsyłania nagrań do 31 marca 2021

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny POWIDOKI 2020 „Światło”
(dla uczniów w wieku 14-19 lat)
Termin dostarczania prac do 22 lutego 2021

W tym roku szkolnym nie odbędą się Wojewódzki Konkurs Recytatorski oraz Wojewódzki Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci „Moja mama i ja”.

Regulaminy i formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie mdk2.pl w zakładce „Konkursy”