Konkurs „Zostań Ekonomistą”

Do 16 kwietnia 2021 roku można przesyłać zgłoszenia w ramach V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Zostań ekonomistą” ogłoszonego przez Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Walentego Pocztę. 


Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju ambitnych i wyróżniających się wiedzą ekonomiczną Uczniów szkół średnich, popularyzowanie wśród nich wiedzy ekonomicznej, podnoszenie świadomości gospodarczej oraz zachęcanie uczestników Konkursu do podjęcia studiów ekonomicznych. 


Laureaci Konkursu otrzymują zaświadczenie uprawniające do przyjęcia na studia I stopnia bez konieczności udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym podczas rekrutacji na kierunki studiów oferowane przez WE.


W tegorocznej edycji zmianie uległa liczba zespołów, która może reprezentować każdą szkołę – zwiększono ją do maksymalnie 5 zespołów.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz harmonogram Konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Wydziału:

https://wes.up.poznan.pl/pl/content/konkurs-zosta%C5%84-ekonomist%C4%85

Formularz zgłoszenia jest zawarty w regulaminie Konkursu.