Konkurs Plastyczno-Literacki „Świat i Ja”

Informacje o konkursie plastycznym Wielki Test Edukacyjny „ŚWIAT I JA”.

W tym roku konkurs przebiega pod hasłem: „Dziwny Rok”
Rok 2020 jest najdziwniejszy ze wszystkich w XXI wieku. Nasze życie codzienne, relacje z innymi, sposób spędzania czasu oraz nasze możliwości rozwoju bardzo się zmieniły. W jaki sposób ten rok wpłynął na Ciebie, Twoich bliskich i cały świat? Czy jest to dla Ciebie czas stracony czy raczej czas większych możliwości? Jak wygląda życie Twoje i innych w tych nietypowych czasach? Przedstaw swoją pracą: jaki dla Ciebie jest ten dziwny rok?
W ramach konkursu uczeń może wykonać pracę plastyczną (np.: rysunek, kolaż, plakat, wyklejanka itp.) i/lub pracę pisemną (np.: praca albumowa, sprawozdanie, reportaż itp.)
Do konkursu zaproszeni są uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych, ośrodków szkolno-wychowawczych, domów kultury i innych placówek edukacyjnych.

Zgłoszenia konkursowe wraz z potwierdzeniem wpłaty i pracami można nadsyłać do ogranizatora do dnia 30 listopada listownie bądź mailowo.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej www.wielkitestedukacyjny.com