Konkurs organizowany przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra.

Dnia 8 stycznia 2020r., podczas trzeciej godziny lekcyjnej odbył się w naszej szkole konkurs organizowany przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra. Tematem przewodnim tegorocznej edycji były „Ptaki Polski”. Pytania konkursowe dotyczyły charakterystycznych cech poszczególnych gatunków ptaków występujących na terenie Polski. Kilkudziesięciu uczniów, w ciągu 45 minut zmagało się z dwudziestoma czterema pytaniami konkursowymi. Po sprawdzeniu prac, przez członków komisji tj. panią Magdalenę Zadoń i panią Barbarę Piatczyc zostało wyłonionych pięciu uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów w etapie szkolnym. Zostali oni zgłoszeni do kolejnego, wojewódzkiego etapu konkursu. Wszystkim serdecznie gratulujemy.