Karta zgłoszenia do Technikum:

Kandydat do szkoły musi wypełnić elektroniczną wersję karty zgłoszenia oraz dostarczyć do szkoły wszystkie wymagane dokumenty w wersji papierowej. Karta zgłoszenia w wersji papierowej jest dostępna na stronie internetowej szkoły (https://zst-grodzisk.pl/dokumenty-rekrutacyjne-2/) lub w sekretariacie szkoły.

————————————————————————————————————————————————————————

PRZED WYPEŁNIENIEM FORMULARZA PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ!

Kartę należy wypełnić bardzo starannie wpisując wszystkie konieczne dane. W terminie późniejszym będzie można zmienić wybraną wcześniej klasę lub szkołę bez powtórnego wypełniania całej karty zgłoszenia. Proszę jednak pamiętać, że tworząc listy klas zawsze bierzemy pod uwagę ostatnią deklarację, czyli jeżeli przynosząc świadectwo i zaświadczenie o wynikach egzaminu powiesz, że wybierasz np. jako pierwszy wybór klasę technikum logistycznego, a jako drugi technikum informatycznego, a na zgłoszeniu internetowym lub na papierowej karcie zgłoszenia było inaczej, to bierzemy pod uwagę to co powiedziałeś przy oddawaniu świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu. Pamiętaj, żeby na bieżąco aktualizować internetową kartę zgłoszenia!

Każda klasa ma do wyboru jeden z dwóch przedmiotów, które będą kształcone na poziomie rozszerzonym. Pamiętaj, żeby zmieniając wybór klasy zmienić również wybór przedmiotu rozszerzonego.

Wypełniając kartę wpisz odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania i koniecznie kliknij „Prześlij”.

Pamiętaj, że swoje zgłoszenie będziesz mógł uzupełnić lub zmienić tylko wtedy gdy podasz poprawny adres mailowy i zachowasz e-maila, którego otrzymasz po wypełnieniu lub uzupełnieniu tego formularza.
W tym e-mailu znajduje się przycisk „Edytuj odpowiedź”, kliknięcie którego spowoduje powrót do Twojego formularza. Uzupełniając go lub zmieniając pamiętaj jednak o każdorazowym kliknięciu „Prześlij”.

Poproś rodziców o pomoc w wypełnieniu tego formularza.

Elektroniczną kartę zgłoszenia trzeba wypełnić do 16 czerwca 2023r. Kandydaci do klasy mundurowej – do 31 maja 2023r.
Zmiany w formularzu będzie można wprowadzić do 10 lipca do godz. 15.00. Po tym terminie formularz zostanie zamknięty.

Całą dokumentację w wersji papierowej wraz z załącznikami proszę dostarczyć do szkoły jak najszybciej – szkoła jest otwarta od 8.00 do 14.00, a 16 czerwca, 10 lipca i 21 lipca do 15.00.
Pamiętaj o załączeniu do swoich dokumentów zaświadczeń o szczególnych osiągnięciach (dodatkowych zaświadczeń nie trzeba załączać, jeżeli jest właściwy wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej).  

Dokładne terminy rekrutacji są dostępne na naszej stronie internetowej.

Pamiętaj o konieczności wykonania badań lekarskich – żeby je wykonać w naszej Szkole musisz przynieść oryginały dokumentów i poprosić w sekretariacie, w dniu gdy przyniesiesz świadectwo i zaświadczenie o wynikach egzaminu, o wpisanie na listę na badania w dniach 19, 20 lub 21 lipca.

Wszystkie dodatkowe informacje będziemy na bieżąco podawać na naszej stronie internetowej.


Karta zgłoszenia do Technikum:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3Wv2wFrVHyu0S9zIYSRBLVqnWULDHH3ouY6ZxnktHSmP9AA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0