IX Konkurs Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim

Szanowni Państwo,

zachęcam uczniów z Państwa szkół do udziału w IX Konkursie Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim. Przedsięwzięcie to objąłem patronatem honorowym. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu eseju związanego z tematem przewodnim przedsięwzięcia „Odpowiedzialność za naród”.

Celem konkursu jest promowanie postaw patriotycznych oraz popularyzowanie dorobku intelektualnego Romana Dmowskiego. Prace można przesyłać do 7 stycznia 2021 r.

Organizatorem IX Konkursu Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim jest Fundacja Obowiązek Polski we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

Proszę o przekazanie tej informacji uczniom oraz nauczycielom. Do wiadomości dołączam regulamin przedsięwzięcia oraz komunikat MEN dotyczący konkursu. Szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie:

Z wyrazami szacunku
Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki