Informacje ogólne o egzaminach zawodowych

EGZAMIN ZAWODOWY FORMUŁA 2019

Informacja o egzaminie zawodowym – kwalifikacje trzyliterowe
dotyczy:
a) w sesji zimowej – brak zdających
b) w sesji letniej – II klasa technik ekonomista po gimnazjum, II klasa technik logistyk po gimnazjum, II klasa technik grafiki i poligrafii cyfrowej po gimnazjum

EGZAMIN ZAWODOWY FORMUŁA 2017

Informacja o egzaminie zawodowym – kwalifikacje dwuliterowe
dotyczy:
a) w sesji zimowej – uczniowie III i IV klas Technikum zdający egzamin poprawkowy (niezdany w poprzednich sesjach egzaminacyjnych), absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia (rok szkolny 2019/2020) zdający egzamin poprawkowy (niezdany w poprzednich sesjach egzaminacyjnych)
b) w sesji letniej – III klasa technik budownictwa, III klasa technik informatyk, III klasa technik mechatronik, III klasa technik rolnik, III klasa t. żywienia i usług gastronomicznych, IV klasa technik budownictwa, IV klasa technik ekonomista, IV klasa technik grafiki i poligrafii cyfrowej, IV klasa technik informatyk, IV klasa technik logistyk, IV klasa technik mechanik, IV klasa technik mechatronik, IV klasa technik żywienia i usług gastronomicznych, III klasy Branżowej Szkoły I Stopnia

EGZAMIN ZAWODOWY FORMUŁA 2012

Informacja o egzaminie zawodowym – kwalifikacje jednoliterowe
dotyczy:
a) w sesji zimowej – absolwenci Technikum zdający egzamin poprawkowy (niezdany w poprzednich sesjach egzaminacyjnych), absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia (do roku szkolnego 2018/2019) zdający egzamin poprawkowy (niezdany w poprzednich sesjach egzaminacyjnych)
b) w sesji letniej – absolwenci Technikum zdający egzamin poprawkowy (niezdany w poprzednich sesjach egzaminacyjnych), absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia (do roku szkolnego 2018/2019) zdający egzamin poprawkowy (niezdany w poprzednich sesjach egzaminacyjnych)

Więcej informacji dostępnych na stronie https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/