Informacja o wersjach oprogramowania do części praktycznej egzaminu w kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodach: technik ekonomista – Formuła 2019

W sesji 2. 2024 LATO w części praktycznej egzaminu zawodowego w kwalifikacjach: HAN.02, EKA.04, EKA.05, EKA.07 (na
stanowiskach egzaminacyjnych należy zainstalować moduły oprogramowania zgodne z wyposażeniem stanowisk egzaminacyjnych dla danej kwalifikacji) będą obowiązywały następujące wersje oprogramowania:
• InsERT GT wersja 1.79 HF4