Podręczniki dla klas pierwszych i drugich!

Podręcznik dla klasy drugiej to kontynuacja podręcznika z pierwszej klasy, więc nie robimy szczegółowego wykazu. Proszę jednak zwrócić uwagę, że podręczniki są z reguły przewidziane na 4 lata LO, a nie na 5 lat Technikum i mogliście nie skończyć podręczników w pierwszej klasie. Trzeba sprawdzić realizację tematów ze spisem treści i ewentualnie szukać kolejnego tomu podręcznika. Dotyczy to podręczników do przedmiotów ogólnokształcących. Większy problem jest z podręcznikami do przedmiotów zawodowych (nowa podstawa programowa), których często jeszcze nie ma w sprzedaży. Na początku roku szkolnego nauczyciele podadzą tytuły potrzebnych podręczników lub powiedzą z jakich materiałów będziecie korzystać.