Informacja dotycząca ogłoszenia list zakwalifikowanych i list rezerwowych do technikum i branżowej szkoły pierwszego stopnia

 1. 17 lipca o godzinie 12.00 wywieszamy alfabetyczne listy kandydatów zakwalifikowanych. Na liście są również ci kandydaci, którzy nie złożyli oryginałów dokumentów. Jeżeli ktoś z tej listy nie dostarczy oryginałów do 21 lipca do godziny 15.00, zostaje skreślony z listy uczniów i na jego miejsce wchodzi kandydat z listy rezerwowej z najwyższą liczbą punktów. Ostateczne listy przyjętych będą wywieszone 24 lipca o godzinie 12.00.
 2. Lista rezerwowa jest uporządkowana według liczby zdobytych punktów. Jeżeli kandydat dostał się do szkoły pierwszego wyboru, nie ma go na listach pozostałych wyborów.
 3. Jeżeli kandydat nie dostał się do szkoły pierwszego wyboru, a dostał się do szkoły drugiego lub trzeciego wyboru – jest na liście rezerwowej w szkole pierwszego/drugiego wyboru i na liście zakwalifikowanych z drugiego/trzeciego wyboru. Jeżeli w klasie pierwszego wyboru zwolni się miejsce, kandydat wraca do klasy pierwszego wyboru.
 4. Na podstawie doświadczeń z poprzednich lat wiemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych ulegają wielokrotnym zmianom, ponieważ kandydaci składali dokumenty do kilku szkół.
 5. Warunkiem przyjęcia do szkoły branżowej pierwszego stopnia jest znalezienie zakładu pracy, z którym zostanie 1 września podpisana umowa o naukę zawodu i wypełnienie i przyniesienie jak najszybciej do szkoły karty zgłoszenia do szkoły branżowej.
 6. Liczba miejsc w szkole branżowej jest również ograniczona!
 7. Na dzień 17 lipca 2023 wszyscy kandydaci, którzy złożyli dokumenty do szkoły branżowej i mają praktykę zostaną przyjęci.
 8. Listy klas technikum i szkoły branżowej będą dostępne w szkole po 16 sierpnia.
 9. Do 20 lipca przyjmujemy w sekretariacie szkoły na ul. Nowy Świat 41 prośby o wpisanie kolegów/koleżanek do tej samej klasy technikum logistycznego. Warunkiem jest deklaracja tego samego przedmiotu rozszerzonego (klasa z językiem angielskim lub z geografią).
 10. W technikum grafiki i poligrafii cyfrowej utworzone zostanie 1,5 klasy. O przypisaniu do konkretnego oddziału decyduje szkoła. W pozostałych zawodach technikum powstają klasy jednozawodowe.
 11. Listy kandydatów będą wywieszone i dostępne na stronie internetowej szkoły oraz w budynku szkoły na ul. Nowy Świat 41. Dotyczy to również list przyjętych do szkoły (24 lipca).

PROŚBA DO KANDYDATÓW, KTÓRZY ZAKWALIFIKOWALI SIĘ DO INNYCH SZKÓŁ!

Pamiętaj, że jeżeli dostałeś się do inne szkoły i rezygnujesz z naszej, koniecznie poinformuj nas o tym i odbierz dokumenty (kopie). Twoi koledzy i koleżanki, którzy są na listach rezerwowych denerwują się i czekają na wolne miejsca. NIE CZEKAJ DO 21 LIPCA!!!