Informacja dotycząca badań dla kandydatów do technikum

Wszyscy kandydaci do technikum muszą przedstawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Zgodnie z wytycznymi Kuratorium Oświaty w Poznaniu bezpłatne badania dla uczniów z Powiatu Grodziskiego wykonuje tylko Leszczyńskie Centrum Medyczne VENTRICULUS sp. z o.o. Chcąc ułatwić kandydatom do naszej szkoły wykonanie obowiązkowych badań lekarskich, zorganizujemy je na terenie szkoły w dniach 18, 22 i ewentualnie 25 lipca 2022 r. Informację o terminie badań kandydaci otrzymają w dniu złożenia oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu. Jeżeli nasza szkoła jest szkołą pierwszego wyboru proszę przynosić od razu oryginały! Termin badania będzie zależał od terminu przyniesienia dokumentów – jest ustalany wg kolejności zgłoszeń. Kandydaci, którzy chcieliby skorzystać z możliwości wykonania badań na terenie naszej Szkoły muszą to zgłosić przez formularz rekrutacyjny on-line w nieprzekraczalnym terminie do 12 lipca. Formularz ten będzie edytowalny – będzie możliwe jego uzupełnienie lub wprowadzenie zmian. Termin 12 lipca związany jest z koniecznością powiadomienia Centrum Medycznego Ventriculus o liczbie kandydatów w poszczególnych zawodach i przygotowaniem dokumentacji. Badania lekarskie dla kandydatów do technikum można zrobić w innym terminie, ale bezpłatnie tylko w Lesznie. Taki kandydat odbiera skierowanie na badania z sekretariatu Szkoły i dostarcza odpowiednie zaświadczenie lekarskie do 1 sierpnia. Kandydaci do technikum żywienia i usług gastronomicznych muszą wykonać dodatkowe badania do celów sanitarno – epidemiologicznych. Szczegółową instrukcję kandydaci otrzymają we wrześniu.